Blog

Vanaf 1 januari 2023 is je btw op tijd betalen nóg belangrijker geworden

23/04/2023 by in Uncategorized

Nieuwe berekeningswijze voor nalatigheids- en moratoriuminteresten

Laat ons dit artikel starten met uitleggen wat deze vormen van interest precies betekenen. Nalatigheidsinteresten zijn interesten, aangerekend over laattijdig betaalde schulden, waarbij jij als belastingplichtige schuldenaar bent ten aanzien van de Belgische Schatkist. Bij moratoriuminteresten is het net andersom. Hier gaat het om interesten over laattijdig betaalde schulden, waarbij de Belgische Schatkist schuldenaar is ten aanzien van jou als belastingplichtige.

Tot vorig jaar waren de nalatigheidsinteresten en de moratoriuminteresten bij btw-schulden gelijk. Jij en de Belgische Schatkist betaalden 0,8% van het verschuldigd btw-bedrag per maand van laattijdige betaling. Bij een schuld die een jaar (12 maanden) te laat werd betaald, waren 9,6% nalatigheids- of moratoriuminteresten verschuldigd.

Van variabele naar vaste interestvoet

Sinds 01/01/2023 worden zowel de nalatigheids- als de moratoriuminteresten op een andere wijze berekend. Je betaalt niet langer een variabele maar een vaste interestvoet op je schuld. Het percentage is gelinkt aan de basisrentevoet voor andere schulden beheerd door de FOD Financiën.

 • Nalatigheidsinteresten bedragen vanaf 01/01/2023 altijd 4% meer dan de basisrentevoet.
 • Moratoriuminteresten bedragen vanaf 01/01/2023 altijd 2% minder dan de rentevoet van de nalatigheidsinteresten.

De basisrentevoet voor 2023 bedraagt momenteel 4%. Sinds 01/01/2023 bedraagt de nalatigheidsinterest voor btw dus 8% per jaar, i.e. basisrentevoet 4% + 4%. Sinds 01/01/2023 bedraagt de moratoriuminterest 6% per jaar (i.e. nalatigheidsinterest 8% – 2%).

Deze nieuwe tarieven zijn op 1 januari 2023 in werking getreden. Ze zijn dus van toepassing op btw die opeisbaar is geworden vanaf 1 januari 2023. Btw opeisbaar vóór 1 januari 2023 blijft onderworpen aan de vroegere nalatigheids- en moratoriuminteresten.

Bewaar- en verjaringstermijnen verlengd

Een andere belangrijke verandering is de aanpassing van de bewaar- en verjaringstermijnen. Zo wil de administratie de behandeling tussen btw en directe belastingen gelijk trekken.

 • De verjaringstermijn bij een laattijdige of niet-indiening van btw-aangiften werd verlengd van 3 jaar naar 4 jaar.
 • Daarbij werd de verjaringstermijn bij overtredingen met bedrieglijke opzet of fraude opgetrokken van 7 jaar naar 10 jaar.
 • De bewaartermijn voor facturen, boeken en andere stukken werd eveneens verlengd van 7 jaar naar 10 jaar.

Door deze nieuwe maatregelen werd het vanaf 01/01/2023 nog belangrijker om je btw-aangifte op tijd in te dienen. De nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat jouw – te late – aangifte een jaar langer onder controle valt.

Verlies daarbij ook de wijzigingen in de berekening van de nalatigheids- en moratoriuminteresten niet uit het oog.

  Welkom bij Global Fiscal Services

  Wij zorgen voor een boekhoudkundige en fiscale begeleiding op maat van jou en jouw onderneming.

  Daarbij staan wij garant voor een kordate, professionele en persoonlijke aanpak.

  Welke activiteit je ook beoefent, van particuliere tot grote ondernemingen, onze deskundigheid en ervaring vind je terug in onze professionele werkwijze en onze persoonlijke oplossingen.

  Onze manier van samenwerken levert voor iedereen het beste resultaat op: zowel voor ons kantoor, onze medewerkers als onze klanten.

  Met Global Fiscal Services heb je een betrouwbare en deskundige partner aan je zijde.

  Kantoor Geraardsbergen

  Onkerzelestraat 341, 9500 Geraardsbergen

  054 41 27 00

  info@g-f-s.be

  Kantoor Haaltert

  Heldergemstraat 164/Bus 1
  Haaltert

  053 41 07 00

  info@g-f-s.be