Blog

Nog in 2022 investeren voor de investeringsaftrek van 25%

13/12/2022 by in Tips, Vennootschap

Geniet voor 2023 nog van de investeringsaftrek van 25%!

Vanaf 01.01.2023 daalt het tarief van de investeringaftrek opnieuw van 25% naar 8%. Heeft uw vennootschap investeringsplannen, dan voert u die dus het best nog in 2022 uit. Is het dan een probleem als de levering niet meer in 2022 kan gebeuren of volstaat een ondertekende bestelbon en/of de betaling van een voorschot?

25% investeringsaftrek tot eind 2022

Waarover gaat het? Doet uw vennootschap een investering, dan kan ze daarvoor jaarlijks afschrijvingen in mindering brengen van haar winsten. Dankzij de investeringsaftrek kan ze daarbovenop nog een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van die investering aftrekken.

Let op! De investeringsaftrek geldt alleen voor nieuwe (nog niet gebruikte) investeringen die u over minstens drie jaar afschrijft en die u uitsluitend beroepsmatig gebruikt. Investeringen die u zowel beroepsmatig als privé gebruikt vallen uit de boot.

25% tot eind 2022. Tot en met 31.12.2022 kan uw BV 25% van de investeringsprijs in mindering brengen van de winst van het investeringsjaar. Gaat het bv. om een investering van € 20.000, dan levert u dat bij een vennootschapstarief van 20% een belastingbesparing op van € 1.000 (€ 20.000 × 25% × 20%).

Tip. Is er dat jaar geen of een te lage winst, dan gaat die aftrek niet direct verloren. U kan die aftrek immers één jaar overdragen.

8% vanaf 01.01.2023. De verhoogde investeringsaftrek van 25% is immers een tijdelijke coronasteunmaatregel die loopt tot eind 2022. Vanaf 01.01.2023 daalt dat tarief in principe opnieuw naar 8%. Op een investering van € 20.000 bespaart u dan nog slechts € 320 (vennootschapstarief 20%) of € 400 (vennootschapstarief 25%).

Soms toch hogere aftrek? Ja. Het tarief van 8% is immers van toepassing op ‘gewone’ investeringen. Voor bepaalde investeringen gelden er hogere percentages. Energiebesparende investeringen geven bv. recht op een aftrek van 13,5% en voor investeringen in beveiliging gaat het om 20,5% (bericht i.v.m. de investeringsaftrek, BS 12.05.2022) .

Wat moet er dan in 2022 gebeuren?

Levering in 2022 is voldoende! Wordt uw investering nog in 2022 geleverd, dan zit u sowieso goed voor de investeringsaftrek van 25%, zelfs als u pas in 2023 betaalt. Maar wat als de levering in 2022 niet meer mogelijk is, o.a. omdat de leveringstermijn voor veel goederen zo sterk opgelopen is?

Een (voorschot)factuur kan ook? Dat de factuur nog in 2022 opgemaakt wordt, maakt op zich niet uit. Betaalt u de prijs echter (deels) in 2022, dan heeft u voor dat deel mogelijkerwijs wel recht op de investeringsaftrek van 25%. Voorwaarde is dan wel dat uw boekhouder dit uiterlijk op 31.12.2022 boekt als ‘activa in aanbouw of vooruitbetalingen’.

Tip. Het maakt niet uit of u ook al effectief afschrijft in 2022 op dat geboekte voorschot.

Eigendomsoverdracht als alternatief? Raakt de investering niet tijdig geleverd en kunt/wilt u de prijs niet (volledig) betalen in 2022, vraag dan eventueel aan uw leverancier om de zgn. clausule van eigendomsvoorbehoud – die gewoonlijk in de bestelbon staat – te schrappen. In dat geval wordt u immers al bij de bestelling eigenaar van de investering en heeft u toch recht op de investeringsaftrek van 25%.

Let op! De kans is groot dat uw leverancier hier moeilijk over doet, die clausule vormt immers een belangrijke waarborg voor hem. Mogelijk lukt dat wel bij een ‘huisleverancier’ met wie u een goede relatie heeft.

Uw kmo heeft recht op de verhoogde investeringsaftrek van 25% als (1) de investering nog vóór 01.01.2023 geleverd wordt; (2) als ze vóór die datum de prijs al (deels) betaalt; of (3) als ze vóór die datum eigenaar is van het betrokken goed. Een getekende bestelbon of een factuur volstaan op zich niet.

  Welkom bij Global Fiscal Services

  Wij zorgen voor een boekhoudkundige en fiscale begeleiding op maat van jou en jouw onderneming.

  Daarbij staan wij garant voor een kordate, professionele en persoonlijke aanpak.

  Welke activiteit je ook beoefent, van particuliere tot grote ondernemingen, onze deskundigheid en ervaring vind je terug in onze professionele werkwijze en onze persoonlijke oplossingen.

  Onze manier van samenwerken levert voor iedereen het beste resultaat op: zowel voor ons kantoor, onze medewerkers als onze klanten.

  Met Global Fiscal Services heb je een betrouwbare en deskundige partner aan je zijde.

  Kantoor Geraardsbergen

  Onkerzelestraat 341, 9500 Geraardsbergen

  054 41 27 00

  info@g-f-s.be

  Kantoor Haaltert

  Heldergemstraat 164/Bus 1
  Haaltert

  053 41 07 00

  info@g-f-s.be