Blog

Corona Maatregelen

13/03/2020 by in Corona

Beste cliënten , in het speciaal de detailhandel en horeca . Wij gaan trachten jullie zo goed mogelijk te informeren op fiscaal vlak.

Maatregelen voor zelfstandigen en werkgevers door Corona

De federale regering heeft verschillende maatregelen genomen door de gevolgen van COVID-19.
In dit artikel geven wij u alvast een overzicht van de verschillende maatregelen voor zelfstandigen en werkgevers

1. Sociale bijdragen

1.1 Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

U kunt een schriftelijke aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds om de betaling van uw voorlopige sociale bijdragen uit te stellen.
De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Het uitstellen van de betaling heeft tot gevolg dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 dient te worden betaald vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Deze aanvraag moet gebeuren:
* vóór 31/3/2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;
* vóór 15/6/2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met het sociale verzekeringsfonds bij wie u bent aangesloten.

1.2 Vermindering van voorlopige bijdragen

U kan als zelfstandige een vermindering aanvragen van de voorlopige sociale bijdragen op voorwaarde dat de beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

1.3 Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.
De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.
Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.
Belangrijk: vrijgestelde kwartalen komen niet in aanmerking voor pensioenopbouw.

2. Overbruggingsrecht

Indien u genoodzaakt bent als zelfstandigen in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoten om uw zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kan u onder bepaalde voorwaarden beroep doen op het overbruggingsrecht (‘gebeurtenis met economische impact’).
De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met het sociale verzekeringsfonds bij wie u bent aangesloten.

3. Btw, bedrijfsvoorheffing, personen- en/of vennootschapsbelasting

U kan bij de FOD Financiën een aanvraag indienen vóór 30/06/2020 tot het bekomen van:
– een afbetalingsplan;
– vrijstelling van nalatigheidsintresten;
– kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Werkgevers met personeel kunnen beroep doen op volgende maatregelen:

1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal kunnen ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’.
Er dient hiervoor een aanvraag te worden ingediend bij de RVA.

2. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

Meer informatie contacteer ons vrijblijvend

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Welkom bij Global Fiscal Services

  Wij zorgen voor een boekhoudkundige en fiscale begeleiding op maat van jou en jouw onderneming.

  Daarbij staan wij garant voor een kordate, professionele en persoonlijke aanpak.

  Welke activiteit je ook beoefent, van particuliere tot grote ondernemingen, onze deskundigheid en ervaring vind je terug in onze professionele werkwijze en onze persoonlijke oplossingen.

  Onze manier van samenwerken levert voor iedereen het beste resultaat op: zowel voor ons kantoor, onze medewerkers als onze klanten.

  Met Global Fiscal Services heb je een betrouwbare en deskundige partner aan je zijde.

  Kantoor Geraardsbergen

  Onkerzelestraat 341, 9500 Geraardsbergen

  054 41 27 00

  info@g-f-s.be

  Kantoor Haaltert

  Heldergemstraat 164/Bus 1
  Haaltert

  053 41 07 00

  info@g-f-s.be